Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza - Aktualności - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-06-13

XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Jedno z najważniejszych głosowań w ciągu roku odbyło się podczas XXXI sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 8 czerwca br. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Podjęcie ww. uchwały zostało poprzedzone przedstawieniem:

 • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2016 r.; 
 • sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.;
 • informacji o stanie mienia komunalnego /stan na dzień 31.12.2016 r./; 
 • uchwały Nr SO – 0954/6/4/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Ostrzeszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Jednostki i objaśnieniami;
 • stanowiska Komisji Rewizyjnej RM Ostrzeszów /uchwała Nr 3/2017 z dnia 12 maja 2017 r.;
 • uchwały Nr SO – 0955/24/4/Ka/2017 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Ostrzeszów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Ostrzeszów za 2016 r.

Za udzielone absolutorium PanBurmistrz podziękował również  radnym, swojemu zastępcy, skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom poszczególnych wydziałów, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz prezesom spółek komunalnych – stwierdzając, że wszyscy przyczynili się do realizacji budżetu za 2016 r. 

Przedmiotem XXXI sesji RM było również podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów;
 • nadania imienia Przedszkolu nr 1 z grupą żłobkową w Ostrzeszowie;
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Potaśnia, gm. Ostrzeszów;
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Rojów, gm. Ostrzeszów;
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejon ulic: T. Kościuszki
  i Jana Pawła II w Ostrzeszowie;
 • regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

Zgodnie z  porządkiem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Skrzypek, a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek przedstawili informacje o działaniach pomiędzy sesjami oraz informacje z zakresu realizacji zadań w poprzednim okresie. W dalszej części obrad sesji radni zgłosili interpelacje i zapytania, dotyczące bieżących problemów mieszkańców gminy. Sprawozdanie z działalności w 2016 r. złożyły spółki: Wodociągi Ostrzeszowskie, Zakład Energetyki Cieplnej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Rada Miejska zatwierdziła również stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

Po zakończeniu części obrad dotyczącej uchwał, udzielone zostały odpowiedzi i wyjaśnienia na złożone interpelacje oraz zapytania radnych, a sesję zakończyły sprawy różne i informacje.

Małgorzata Raszewska

XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza - galeria

 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
XXXI sesja RM Ostrzeszów – jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
 
 
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij