Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Kontakt
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kontakt - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Kontakt

 

 

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE

IMIĘ i NAZWISKO

WYDZIAŁ / FUNKCJA

POK.

TELEFON

Adres e-mail

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

Mariusz Witek

BURMISTRZ

19

62 732 06 70

umig@ostrzeszow.pl

Paweł Uścinowicz

 Z-CA  BURMISTRZA

21

62 732 06 03

z-ca.burmistrza@ostrzeszow.pl

Marzena Matys

Sekretariat

20

62 732 06 00

fax62 732 06 01

sekr@ostrzeszow.pl

RADA MIEJSKA OSTRZESZÓW

Stefania Budkiewicz

Biuro Rady Miejskiej

25

62 732 06 10

brm@ostrzeszow.pl

Edward Skrzypek

Przewodniczący RM

24

62 732 06 33

brm@ostrzeszow.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Irena Ślęzak

Małgorzata Dubis-Łępa

Artur Derewiecki

Radca Prawny

18

62 732 06 12

 rp@ostrzeszow.pl

j

radca@ostrzesziow.pl

Beata Błaszczak

Stanowisko ds. Kontroli    i Audytu

14

62 732 06 90

kontroler@ostrzeszow.pl

Janusz Pokora

Informatyk

1

62 732 06 19

inf@ostrzeszow.pl

Zygmunt Kuśnierczyk

Pełnomocnik
d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

72

62 732 06 32

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA  (OGR)

Włodzimierz Piekarczyk

Sekretarz

22

62 732 06 07

bok@ostrzeszow.pl

Jan Błoch

Kierownik Referatu Obsługi

23

62 732 06 08

org@ostrzeszow.pl

Dorota Owczarczak

Justyna Kędzia

OGR

Małgorzata Raszewska
Małgorzata Hendrysiak

Biuro Obsługi Interesanta

13

62 732 06 09

boi@ostrzeszow.pl

Mariola Guzenda

Sprawy kadrowe

76

62 732 06 55

 

Janusz Krzywański

Kotłownia

-

62 732 06 27

 

Helena Cielińska

Joanna Konarska

Karolina Stachowczyk

Sprawy gospodarki gruntowej i rolnictwa

26

62 732 06 22

gpr@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNOŚCI

Wojciech Bąk

Naczelnik

16

 

62 732 06 23

sob.naczelnik@ostrzeszow.pl

Roman Pawełka

Krzysztof Zacharzewski

SOB

Aneta Błoch - Hyłka

Ewidencja Ludności

55

56

62 732 06 24

 

Marzena Dynak-Pawlak

Dorota Perlińska

Dowody Osobiste

57

58

 62 732 06 25

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU GMINY (GOS)

Józef Czwordon

Naczelnik

59

60

62 732 06 29

portal@ostrzeszow.pl

gos@ostrzeszow.pl

Mirosław Narloch

GOS

Dariusz Kwiatek

Katarzyna Kozłowska

Aneta Pawlarczyk-Świtoń

Fundusze pomocowe UE

Informacja europejska

54

62 732 06 20

info@ostrzeszow.pl

darek@ostrzeszow.pl

k.kozłowska@ostrzeszow.pl
aneta@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (KOM)

Anna Madeja-Dejneka

Naczelnik

66

62 732 06 04

ad@ostrzeszow.pl

Daniel Wieczorek

Tadeusz Jakubowski

Sławomir Czemplik

KOM

Marek Kurzawa

Ewa Tomczak

Zamówienia publiczne

64

62 732 06 05

kom@ostrzeszow.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY (FIN)

Józef Bukiewicz

Skarbnik

82

62 732 06 14

skarbnik@ostrzeszow.pl

Bożena Stabrowska

Maria Ponitka

Paweł Matysek

FIN

83

62 732 06 15

fin@ostrzeszow.pl

Wioletta Anielska

Monika Puchała

FIN

75

62 732 06 16

fin@ostrzeszow.pl

Michał Adamski
Monika Kostecka

Jolanta Jurasik

FIN

74

62 732 06 17

fin@ostrzeszow.pl

Janina Krzyżanowska

Kasa

73

62 732 06 18

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (GPO)

Teresa Sufryd

Naczelnik

89

62 732 06 26

gpo-architekt@ostrzeszow.pl

 

Grażyna Majchrzak

Marek Konarski

GPO

88

 62 732 06 13

Elżbieta Nawrot

Sylwia Śmiatacz

Kamila Kowalczyk

Geodeta

87

62 732 06 28

gpo-ekologia@ostrzeszow.pl 

Ochrona Środowiska

Mateusz Chwalisz

Joanna Szymańska

Gospodarka odpadami

86

62 732 06 11

gpo_odpady@ostrzeszow.pl 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Anna Wolna

Kierownik

Ratusz

62 732 06 31

usc@ostrzeszow.pl

Izabela Szajdak

Z-ca kierownika

STRAŻ MIEJSKA

Artur Drzyzga

Komendant SM

pod -

wórze

62 732 06 06

607 245 446

sm@ostrzeszow.pl

Marek Parzybok

Roman Chowański

Leszek Jurkow

Dariusz Maj

Robert Kania

Strażnicy Miejscy

 

k

k

ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

IMIĘ i NAZWISKO

POK.

TELEFON

Adres e-mail

DYREKTOR

Marian Grzegorek

78

62 732 06 78

 

ADMINISTRACJA

Sławomir Cwojdziński

79

62 732 06 79

zopo@ostrzeszow.pl

Barbara Kurzawa

sekretariat.zopo@ostrzeszow.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Janina Jastrzębska

Główny Księgowy

84

62 732 06 80

ksiegowosc.zopo@ostrzeszow.pl

Zofia Mucha

Zastępca Gł. Księgowego

85

Jolanta Ostrowicz

Księgowa

Kazimiera Skrobacz

Księgowa

PŁACE

Renata Hudzik – Kryś

76

62 732 06 76

place.zopo@ostrzeszow.pl

Dagmara Burnecka 

ROZLICZENIA FINANSOWE

Agnieszka Muskała

77

62 732 06 77

kasa.zopo@ostrzeszow.pl

MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA przy ZOPO

Arleta Hęcka

77

 62 732 06 77

pkzp.zopo@ostrzeszow.pl

PRZEDSZKOLA

Nr 1

Wiesława Jamroży

Ostrzeszów
 ul. Norweska 1

62 732 06 42

przedszkole-ostrzeszow@vp.pl

Nr 5

Bożena Wajda-Kasprzyk

Ostrzeszów
 ul. Łąkowa 5

62 732 06 44

przedszkole5ostrzeszow@wp.pl

Nr 6

Irena Jurkiewicz

Ostrzeszów
 ul. Zielona 4

62 732 06 45

przedszkole6.ostrzeszow@autograf.pl

Rogaszyce

Grażyna Duszczyk

Rogaszyce 44

62 732 06 46

przedszkole.rogaszyce@vp.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 1

Edyta Strzelecka

Ostrzeszów

ul. Łąkowa 1

62 732 06 47

sp1ostrzeszow@wp.pl

Nr 2

Jerzy Kurzawa

Ostrzeszów

ul. Piastowska 3

62 732 06 49

ostsp2@poczta.onet.pl

Nr 3

Marek Drzazga

Ostrzeszów

ul. Zamkowa 29

62 732 06 51

szkolanr3@gazeta.pl

Niedźwiedź

Andrzej Strugała

Niedźwiedź 18

62 732 06 52

niedzwiedzsp@wp.pl

Rogaszyce

Ewa Wawrzynowicz

Rogaszyce 106

62 732 06 54

sprogaszyce@op.pl

Rojów

Sabina Józefiak

Rojów 61

62 732 06 56

szkolarojow@tlen.pl

Potaśnia

Anna Urban

Potaśnia 4

62 732 06 57

sppotasnia@interia.pl

Siedlików

Anna Wiśniewska-Polus

Siedlików 58d

62 730 75 85

spsiedlikow@poczta.onet.pl

Szklarka

Przygodzicka

Maria Witkowska

Szklarka

Przygodz. 53a

62 730 06 59

maria_witkowska@op.pl

Olszyna

Wiesława Mickiewicz

Olszyna 28

62 730 06 60

spolszyna@wp.pl

GIMNAZJA

Nr 1

Jolanta Szałkowska

Ostrzeszów

ul. Łąkowa 1

62 732 06 61

gim1ostrzeszow@op.pl

Nr 2

Maria Kapelańczyk

Ostrzeszów

ul. Piastowska 3

62 732 06 63

sekretariat_gim2@o2.pl

Siedlików

Justyna Krawczyńska

Siedlików 58e

62 732 06 64

gimnazjum_siedlikow@onet.pl

INNE PLACÓWKI EDUKACYJNE /PODMIOTY PRYWATNE NA PRAWACH PUBLICZNYCH/

Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

s. Jadwiga

Ostrzeszów

ul. Leśna 5

62 730 47 23

 

Klub Malucha

Izabela Koszarna

Ostrzeszów
ul. Zamkowa 19

796 980 402

 

 

 

 

 

k

k

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

e-mail: mgops@ostrzeszow.pl

IMIĘ i NAZWISKO

FUNKCJA

POK.

TELEFON

DYREKTOR

Grzegorz Rycerski

dyrektor

5

62 732 06 34

Remigiusz Kowalski

z-ca dyrektora

6

62 732 06 35

Teresa Lubiniecka

sekretariat

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Łuczak

główna księgowa

4

62 732 06 36

Monika Nolbert

samodzielny referent

SEKCJA ŚWIADCZEŃ

Maria Ślak

3

62 732 06 67

Justyna Matysiak

Wioletta Gruszczyńska

Ilona Szczygieł

KASA

PRACOWNICY SOCJALNI

Cyryla Śmigielska

7

62 732 06 37

Renata Nowicka

Robert Niechciał

PRACOWNICY SOCJALNI

Aneta Daszczyk

8

62 732 06 68

Iwona Szczwarc

PRACOWNICY SOCJALNI

Ewa Ramotowska

 9

62 732 06 38

Dorota Rachel

Jarosław Śmigielski

DODATKI MIESZKANIOWE

Elżbieta Walczak

10

62 732 06 39

Mariusz Piec

KOORDYNATOR PROJEKTU SYSTEMOWEGO „INWESTUJĘ W SIEBIE”

Artur Hendrysiak

11

62 732 06 73

ZASIŁKI RODZINNE

Anna Pyta

pracownik socjalny

11

62 732 06 73

Małgorzata Mrugalska

12

Danuta Uścinowicz

Renata Zawadzka

Kinga Barczyńska - Cierlak

DOMY POMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ostrzeszów

ul. T. Kościuszki 2

62 732 06 40

Dzienny Dom Samopomocy Społecznej

Ostrzeszów

ul. Pocztowa 2

62 732 06 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justyna Kędzia
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij